Zdvoukolejnění trati Praha-Radotín – Praha-Vršovice č. k.

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.1 Rozvoj železniční sítě

Pozitivní dopady

  • výrazné zvýšení kapacity tratě
  • možnost zavedení městských železničních linek
  • nové zastávka v návaznosti na linky PID

Jedná se o záměr doplnit druhou kolej do tzv. jižní nákladní spojky v trase Praha-Radotín – Praha-Vršovice čekací koleje. Ve většině trasy se již při výstavbě s doplněním koleje počítalo (včetně tzv. mostu Inteligence). Tunel u tohoto mostu ale zůstane nadále jednokolejný.  V rámci stavby dojde k výstavbě těchto zastávek:

  • Praha-Braník, horní koleje
  • Praha-Spořilov
  • výstavba druhého nástupiště v zastávce Praha-Kačerov