Východní tramvajová tangenta – územní stabilizace a příprava

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

Územní a funkční stabilizace rozvojových záměrů bude mít tyto pozitivní efekty:

 • stabilizace představ o územním a funkčním rozvoji vybraných lokalit
 • odblokování územního rozvoje vybraných lokalit, kudy má být vedena dopravní infrastruktura
 • potvrzení funkce a trasování diskutovaných záměrů
 • možnost zahájení projekční přípravy pro potvrzené záměry s následnou fází realizace

Návazná realizace potvrzených záměrů přinese tyto pozitivní efekty:

 • náhrada vytížených autobusových spojení ekologickou tramvajovou dopravou
 • zvýšení kapacity a komfortu cestování, cestovní rychlosti
 • vznik nových systémových tangenciálních propojení s cílem odlehčit přetíženému centru města
 • vznik nových přímých spojení a provozních alternativ
 • zlepšení operativnosti tramvajové sítě
 • zajištění obsluhy nově se rozvíjejících lokalit (např. Bohdalec-Slatiny)
 • zhodnocení kolejové infrastruktury (napojení nových zdrojů a cílů přepravní poptávky)
 • zlepšení přestupních vazeb veřejné dopravy a prohloubení integrace
 • městotvorná funkce tramvajové dopravy
 • ekologické přínosy a snížení hluku a prašnosti z dopravy

Tzv. Východní tramvajová tangenta je tvořena soustavou stávajících a nových tramvajových tratí, které vytvoří systémové celoměstsky významné propojení městských částí Praha 11 – Praha 10 – Praha 3 – Praha 8. Tangenta umožní nabídnout rychlé a kvalitní spojení s potenciálem odlehčit dopravně přetížené centrum města. Vyjma stávajících nebo již v územním plánování připravovaných staveb je pro kompletaci Východní tramvajové tangenty zapotřebí příprava stávajících dvou úseků tramvajových tratí, podchycených prozatím pouze v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy:

 • Záběhlická – Eden – Vršovická
 • Slavia/Kubánské nám. – Želivského

Účelem opatření je územně a funkčně tyto záměry s ohledem na jejich systémový charakter v územně-plánovací dokumentaci stabilizovat tak, aby v návaznosti na tento krok bylo možno zahájit projektovou přípravu. Součástí komplexního přeřešení dotčeného území je i úprava podjezdu ulice U Vršovického hřbitova. 

Komplexní a včasná příprava těchto záměrů zvyšuje funkční i systémový potenciál dalších tramvajových tratí (např. záměr tramvajové tratě na Jižní Město, či tramvajové tratě tvořící tzv. jižní tramvajovou tangentu).

Investiční náklady zahrnují přibližný odhad projekčních prací nezbytných k územní stabilizaci uedených záměr v územním plánu, což má u nových tras ve městě vliv i na funkční využití okolního území. Potřebné projekční práce zahrnují technické ověřovací studie, statické a geologické posudky uvažovaných inženýrských staveb a architektonické řešení funkčních ploch v okolí nové tramvajové trati.