Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice (mimo)

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury

Pozitivní dopady

  • zvýšení komfortu pro cestující
  • zvýšení kapacity železniční tratě
  • zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu
  • snížení hlukové zátěže
  • přesun zastávky Velká Chuchle

Jedná se o modernizaci železniční trati v úseku Praha-Smíchov – Černošice v celkové délce zhruba 9 km. Z rekonstrukce je vyčleněna železniční stanice Praha Smíchov, která je předmětem jiného projektu. Rekonstruovaný úsek končí mezi žst. Praha Radotín a žst. Černošice. Projekt nezahrnuje také implementaci Evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS), která bude předmětem samostatného projektu v souladu s českým Národním implementačním plánem.

Hlavním cílem projektu je dosáhnout technické parametry železniční infrastruktury odpovídající příslušným standardům pro hlavní železniční síť. Mezi hlavní parametry patří maximální traťová rychlost 140 km/hod a možnost provozovat vlaky o délce 740 m. Dojde také ke zvýšení kapacity tratě díky výstavbě kolejových spojek ve Velké Chuchli a umožnění využití všech 4 traťových kolejí v úseku Velká Chuchle – Radotín.

Zásadní přestavbou projde zastávka Velká Chuchle. Ta bude přesunuta do nové polohy zhruba 250 m blíže k Praze a nově na ní budou zřízena dvě krajní nástupiště na vnějších kolejích. Vnitřní koleje budou bez nástupišť a dojde tak k separaci příměstské a dálkové dopravy s pozitivním vlivem na kapacitu tratě. Další nově vybudovanou zastávkou se stane Praha-Radotín, sídliště na jižním konci čtyřkolejného úseku.