Železniční odstavy

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.1 Rozvoj železniční sítě

Pozitivní dopady

 • možnost odstavování souprav během přepravního sedla
 • snížení počtu režijních vozokilometrů
 • uvolnění kapacity tratí
 • možnost provozního ošetření souprav

Jedná se o zřízení odstavných ploch (kolejišť) pro vlakové soupravy mimo stávající depa. Význam odstavů spočívá v deponaci souprav během přepravní špičky či v nočním období aniž by bylo nutné najíždět zbytečné vozokilometry do stávajících odstavů. Tím také dojde ke snížení čerpání kapacity některých tratí. V současné době se sledují tyto lokality:

 • Stromovka
 • Ruzyně
 • Krejcárek
 • Malletova ul.
 • Bělehradská ul.
 • Smíchov (východ a západ)
 • Michle
 • Bohdalec
 • Slatiny
 • Třešňovka
 • Novostrašnická ul.
 • Malešice
 • Štadler
 • Krč
 • Trnkov
 • Strašnice
 • Kovošrot
 • Teplárna
 • Depo Malešice
 • Běchovice

Konkrétněji SŽDC uvažuje o Malletova a soubor Strašnice/Trnkov/Slatiny, Běchovice.