Zastávka Praha-Jahodnice

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.1 Rozvoj železniční sítě

Pozitivní dopady

  • zlepšení dopravní oblsuhy území
  • impuls pro rozvoj území

Jedná se o zřízení nové železniční zastávky, na traťové spojce v mezistaničním úseku Praha-Běchovice – Praha-Malešice. Zastávka je jednou ze tří zastávek připravovaných v souvislosti se zavedením linek S61 a S71 a bude realizována na trati, která je v současné době využívána výhradně pro nákladní dopravu umožní kvalitnější dopravní obsluhu blízkého okolí zejména v závislosti na realizaci městských tangenciálních železničních linek. Opatření je v souladu s připravovaným Metropolitním plánem.