Optimalizace trati Praha Vysočany – Lysá nad Labem

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury

Pozitivní dopady

  • zvýšení rychlosti, bezpečnosti a výkonnosti železniční dopravy
  • zřízení nové zastávky Rajská zahrada s vazbou na metro B
  • umožnění přestupu mezi vlaky a MHD
  • snížení hlukového zatížení
  • zvýšení propustnosti železniční tratě

Jedná se o modernizaci trati v uvedeném úseku, která je součástí trati č. 231. Optimalizace spočívá ve výměně kolejového svršku, instalaci nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Dojde rovněž ke zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h. Významným krokem bude zřízení nové zastávky Praha-Rajská zahrada. Rekonstrukcí projde žst. Praha-Vysočany. Na území Prahy úsek naváže na trať přes Balabenku a Nové spojení I.