Optimalizace trati Praha hl.n. – Praha-Hostivař

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury

Pozitivní dopady

  • zvýšení rychlosti, bezpečnosti a výkonnosti železniční dopravy
  • zřízení nové zastávky a železniční stanice
  • umožnění přestupu mezi vlaky a MHD
  • snížení hlukového zatížení
  • zvýšení propustnosti železniční tratě

Jedná se o modernizaci trati v uvedeném úseku, která je součástí IV. tranzitního železničního koridoru. Optimalizace spočívá v opuštění stávající stopy tratě v oblasti zastávky Praha-Strašnice a jejímu napřímení přes někdejší seřaďovací nádraží. Na modernizovaném úseku bude zřízena nová zastávka Eden a žst. Praha-Zahradní Město. Rekonstrukcí projde žst. Praha-Vršovice. Na území Prahy úsek naváže na již modernizovanou trať na pražském zhlaví žst. Praha-Hostivař. Součástí stavby je kompletní výměna kolejového svršku, trolejového vedení a zabezpečovacího zařízení. Dojde rovněž ke zvýšení traťové rychlosti na hodnodtu 105 – 120 km/h. Stavba ponechává rezervu pro doplnění dalších traťových kolejí pro trasu RS 1 Praha – Brno.