Zkapacitnění trati Praha – Kolín novostavbou v nové stopě

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.1 Rozvoj železniční sítě

Pozitivní dopady

  • zvýšení propustnosti vytížené příměstské trati Praha – Kolín
  • umožnění navýšení objednávky osobní dopravy (zkrácení intervalu osobních vlaků)
  • možnění průjezdu většího množství nákladních vlaků
  • zkrácení jízdní doby dálkových vlaků

Jedná se o záměr výstavby novostavby dvoukolejné železniční trati, která by byla určená prioritně pro dálkovou osobní a nákladní dopravu. Záměr je sledován s ohledem na přetížení stávající trati a vzdáleným termínům zprovozňování rychlých spojení. Trať by nicméně mohla být stavěna v parametrech trati RS.

V rámci tohoto opatření je sledován úsek Praha-Běchovice – Poříčany.