Rekonstrukce železniční stanice Praha Masarykovo nádraží

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury

Pozitivní dopady

  • zapojení železničního terminálu do urbanistické struktury města
  • impuls pro rozvoj lokality
  • odstranění bariér v území
  • vyšší kapacita stanice
  • uživatelský komfort

Jedná se o komplexní rekonstrukci žst. Praha Masarykovo nádraží, vybudování pěší lávky nad nástupišti a kolejištěm a zapojení celého prostoru do urbanistické struktury města. Rekonstrukce umožní rozvoj lokality v návaznosti na opuštění nevyužívaných ploch.