65 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
21 Program zřizování zón 30
Doprava a veřejný prostor

Vytvoření programu na zřizování nových, případně úpravu stávajících zón …

22 Program zřizování pěších zón v centru města
Doprava a veřejný prostor

Vytvoření studie a akčního plánu (programu) na zřizování nových, případně …

23 Klárov – rekonstrukce
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o rekonstrukci ulic Chotkovy sady, Pod Bruskou …

24 Rekonstrukce ulic Veletržní a Dukelských hrdinů
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o rekonstrukci ulic Dukelských hrdinů, Veletržní, Strojnická …

25 Vítězná – most Legií
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o rekonstrukci ulic Vítězná a mostu Legií včetně …

26 Rekonstrukce ulice Revoluční
Doprava a veřejný prostor

Celková rekonstrukce ulice Revoluční a navazujících úseků – vozovek, …

27 Lávka Holešovice – Karlín
Doprava a veřejný prostor

Projektová příprava a realizace lávky pro pěší a cyklisty, která …

28 Rekonstrukce tramvajové trati Jana Želivského
Doprava a veřejný prostor

Rekonstrukce tramvajové trati včetně úpravy uličního profilu a koordinace …

29 Rekonstrukce tramvajové trati Badeniho
Doprava a veřejný prostor

Rekonstrukce vozovek, chodníků a tramvajové trati. Součástí je i přesun …

30 Rekonstrukce ulice Starostrašnická – V Olšinách
Doprava a veřejný prostor

Rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Starostrašnická, V Olšinách včetně návrhu …

31 Rekonstrukce ulice Klapkova – jižní část
Doprava a veřejný prostor

Rekonstrukce ulice Klapkova v úseku Střelničná – Zenklova naváže …

32 Rekonstrukce ulice Seifertova a Táboritská
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o úpravy části ulice Seifertova a celé ulice …

33 Rekonstrukce Malostranského náměstí
Doprava a veřejný prostor

Malostranské náměstí je nejen z historického hlediska jedno z nejvýznamnějších …

34 Rekonstrukce Dvořákova nábřeží
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o rekonstrukci Dvořákova nábřeží v úseku Čechův most …

35 Rekonstrukce ulice Táborská
Doprava a veřejný prostor

V současné době se připravuje pouze rekonstrukce TT, …

36 Rekonstrukce ulice Zenklova
Doprava a veřejný prostor

Rekonstrukce tramvajové trati a navzujícího prostoru v úseku Elsnicovo náměstí …

37 Omezení zbytné dopravy na Malé Straně a Starém Městě (TRAM)
Doprava a veřejný prostor

Předmětem opatření je omezení, respektive vyloučení zbytné dopravy v linii …

38 RTT Vinohradská
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o rekonstrukci ulice Vinohradská v úseku od Národního …

39 Informační základna o pěší dopravě
Doprava a veřejný prostor

Pro lepší plánování, práci s veřejným prostorem a pro úpravy …

40 Bezpečnostní úpravy železničních přejezdů na území Stčk
Doprava a veřejný prostor

Návaznost na bezpečnostní inspekci FD ČVUT na železničních přejezdech na území …