Rekonstrukce ulice Klapkova – jižní část

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

  • Vyšší estetická hodnota uličního prostoru
  • Nižší hlučnost od tramavjové tratě a lepší průběh GPK
  • Lepší podmínky pro chodce

Rekonstrukce ulice Klapkova v úseku Střelničná – Zenklova naváže na rekonstrovaný severní úsek ulice z let 2017-2018. Jedná se o rekonstrukci tramvajové trati, vozovek, přilehlých chodníků a v koordinaci i inženýrských sítí.