Rekonstrukce ulice Starostrašnická – V Olšinách

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

  • Lepší podmínky pro chodce a cestující VHD

Rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Starostrašnická, V Olšinách včetně návrhu uličního profilu, zřízení bezbariérových zastávek, doplnění přechodů, sdružení stožárů VO s TV, doplnění mobiliáře vč. kontejnerů, obnova stromořadí. Podmíněno rekonstrukcí vozovny Strašnice

IPR vytváří koncepční zadání