65 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
61 Odstranění nadbytečných zábradlí
Doprava a veřejný prostor

Vychází z katalogu KVP IPR. Odstranění zábradlí a dalších prvků, …

62 Rekonstrukce vybraných zastávek TRAM na bezbariérové
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o výčet zastávek, které nebudou rekonstruovány v rámci …

63 Zajištění bezpečného odkládání kol mimo veřejný prostor
Doprava a veřejný prostor

Vedle parkování kol pro širokou veřejnost na ulicích nebo …

64 Strategie rozvoje bezmotorové dopravy
Doprava a veřejný prostor

Strategie rozvoje bezmotorové dopravy je střednědobý plánovací dokument, …

65 Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy
Doprava a veřejný prostor

Cílem tohoto opatření je zajištění naplňování koncepčního dokumentu …