Rekonstrukce tramvajové trati Jana Želivského

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

  • Zlepšení kvality veřejného prostoru
  • Zvýšení komfortu pro chodce
  • Zvýšení spolehlivosti provozu autobusové dopravy vlivem přemístění spojů na tramvajové koleje

Rekonstrukce tramvajové trati včetně úpravy uličního profilu a koordinace se správci, nové rozmístění zastávek v logickém uspořádání, doplnění stromořadí. Umožnění provozu autobusových linek po tělese tramvajové tratě. Zahrnuje principy pro úpravy veřejného prostoru pro budocí vznik Jarovské spojky a městského okruhu včetně prodloužení tratě přes NNŽ.

IPR – KONCEPČNÍ ZADÁNÍ