65 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
41 Strategie BESIP pro hl. m. Prahu
Doprava a veřejný prostor

V současné době hl. m. Prahy nemá žádnou …

42 Odstranění billboardů od MK s rychlostí 70 km/h a více
Doprava a veřejný prostor

Cílem legislativního/procesního opatření je systematicky odstraňovat reklamní panely …

43 Bezpečnostní úpravy nehodových míst
Doprava a veřejný prostor

Balíčkové opatření pro „akce BESIP“. V současné době ročně …

44 Odstraňování bariér ve veřejném prostoru
Doprava a veřejný prostor

Balíčkové opatření pro „Praha bez bariér“. V současné době …

45 Plnění akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha (TSK)
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o výběr opatření z Akčního plánu snižování hluku …

46 Sdílený prostor – legislativní opatření
Doprava a veřejný prostor

Provedení nezbytných úkonů pro zařazení pojmu „sdílený prostor“ …

47 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Kačerov
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Kačerov. Reálné jen …

48 Bezbariérové zpřístupnění stanice Malostranská
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Malostranská na základě zpracované …

49 Bezbariérové zpřístupnění stanice Nám. Republiky
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Náměstí Republiky na základě …

50 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Želivského
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Želivského na základě zpracované …

51 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Radlická
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Radlická na základě zpracované …

52 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jinonice
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Jinonice na základě zpracované …

53 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Křižíkova
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Křižíkova na základě zpracované …

54 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Pražského povstání
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Pražského povstání na základě …

55 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Staroměstská
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra  Staroměstská na základě zpracované …

56 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Jiřího z Poděbrad na základě …

57 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Invalidovna
Doprava a veřejný prostor

Studie proveditelnosti prokázala, že v případě realizace výtahové šachty …

58 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Českomoravská
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Českomoravská na základě zpracované …

59 Revitalizace pražských podchodů
Doprava a veřejný prostor

Vychází z materiálu, který jako doporučení vytvořil IPR hl. …

60 Akční plán na bezbariérové úpravy zastávek BUS
Doprava a veřejný prostor

Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním …