Rekonstrukce ulic Veletržní a Dukelských hrdinů

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

Vybudování nových a úprava stávajících přechodů pro chodce a zajištění jejich bezbariérovosti povede k výraznému zvýšení komfortu. V rámci rekonstrukce budou upraveny tramvajové zastávky a chodníky, bude doplněn uliční mobiliář a podzemní kontejnery na tříděný odpad, zlepší se podmínky pro umístění restauračních předzahrádek.


Jedná se o rekonstrukci ulic Dukelských hrdinů, Veletržní, Strojnická a U Výstaviště.  Tento projekt bude kordinován s rekonstrukcí tramvajové trati v ulici Dukelských hrdinů a U Výstaviště.

Předmětem návrhu bude rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, vozovek, stromořadí a veřejného osvětlení.

Řešené území má rozlohu 5ha.

IPR Praha je zpracovatel koncepční studie. Investorem bude DPP a.s.