Rekonstrukce ulice Táborská

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

Cílem návrhu je vytvoření přirozeného městského prostředí pro aktivní užívání veřejných prostranství řešených ulic, které přispěje dalšímu rozvoji širší oblasti Prahy 4, zvýšení obytné kvality, prestiže a napomůže i lepšímu využívání různých druhů pohybu po městě, jak veřejné dopravy, tak i pěší chůze. Motivuje k užívání různých druhů – pro krátké vzdálenosti chůzi a jízdní kolo, pro delší vzdálenosti veřejnou dopravu a automobil. Šetrnější druhy pohybu jsou zároveň šetrnější pro životní prostředí v ulici. Návrh proto v základních principech preferuje zejména vyvážená opatření pro jednotlivé druhy dopravy včetně zajištění podmínek pro pohodlný a bezpečný pohyb, bezbariérové přecházení ulice v poptávaných a již dnes užívaných pěších vazbách a bezbariérový přístup na zastávky veřejné dopravy. Díky vyvážení ploch určených pro pohyb pěších a dopravu a optimalizaci a vhodnější uspořádání parkování nabízí prostor ulice využití příjemného klima pod stromy pro předzahrádky před obchody a kavárnami, či jen umístění laviček a míst pro odpočinek před obytnými domy a na zastávkách.


V současné době se připravuje pouze rekonstrukce TT, která je rozdělena na několik úseků.

Jedná se o rekonstrukci ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí, Soudní, Lounských Děkanská vinice I, náměstí Hrdinů, Táborská od křižovatky Vladimírova x Nuselská po křižovatku Táborská x Lounských. Tento projekt bude korrdinován s rekonstrukcí tramvajové trati.

Předmětem návrhu bude kopletní rekonstrukce ulice, veřejného osvětlení, stromořadí, chodníků a křižovatek. Rekonstrukce je řešena v několika variantách, jasně dáno je však dáno, že je nezbytné zrekonstruovat tramvajovou trať, vozovky a chodníky.

Řešené území má rozlohu 16,0 ha.

IPR Praha je zpracovatel koncepční studie. Investorem bude TSK Praha a DPP a.s.