Rekonstrukce ulice Revoluční

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

Bezpečnější a komfortnější pohyb chodců, cyklistů a cestujících ve VHD.


Celková rekonstrukce ulice Revoluční a navazujících úseků – vozovek, chodníků a tramvajové trati včetně zvýšení estetické hodnoty celého uličního profilu.