Vítězná – most Legií

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

  • zvýšení kvality a funkčnosti všech koordinovaných záměrů a projektů
  • zvýšení kvality veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky města – zvýšení bezpečnosti a komfortu při přecházení komunikací
  • snížení bariérovosti v území a vytvoření nových pěších vazeb
  • zklidnění dopravy v uzlu Vítězná x Újezd

Jedná se o rekonstrukci ulic Vítězná a mostu Legií včetně tramvajové křižovatky u Národního divadla. Tento projekt bude koordinován s generální rekonstrukcí mostu.

Předmětem návrhu bude optimalizace uličního protoru, rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, vozovek, stromořadí.

IPR Praha je zpracovatel koncepční studie. Investorem bude OSI MHMP, DPP a.s. a TSK a.s.

Uzel Vítězná x Újezd je exponovaný veřejný prostor, který je místem hlavního nástupu na Petřín. Je vhodné zde vytvořit komfortní podmínky pro důstojný pohyb pěších a kvalitní, bezpečnou a bezbariérovou dostupnost veřejné dopravy. 

Tranzitní automobilová doprava a z toho vyplývající komplikace v místech křížení s tramvajovou tratí způsobuje neúměrnou zátěž, která omezuje pěší prostupnosti a provoz veřejné dopravy.

Lze přepokládat že pokud se podaří snížit počet projíždějících automobilů, dojde ke zklidnění dopravy, zvýšení kvality veřejného prostoru a zlepšení podmínek pro aktivity rezidentů i návštěvníků města.