Program zřizování zón 30

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.14 Zklidňování dopravy

Pozitivní dopady

  • V zónách 30 je nižší hlučnost, vyšší bezpečnost všech účastníků provozu a je podpořena pobytová funkce ulice. V zónách 30 je také menší míra tranzitní dopravy.
  • V zónách 30 je možnost získat více prostoru pro dopravu v klidu.

Vytvoření programu na zřizování nových, případně úpravu stávajících zón 30 ve smyslu TP218 v celém městě a projednání s městskými částmi. Při návrhu je nezbytné dbát na veškeré druhy dopravy včetně zásobování zbožím. V současné době vznikají zóny 30 spíše jako důsledek parkovacích zón, tento dokument by měl soužit jako návrh zřizování zón 30 z důvodů pobytových funkcí města a ochrany jeho hodnot. Nejprve je nezbytné provést pasportizaci stávajících zón 30 a následně kategorizaci uliční sítě města a i v rámci návrhu uliční sítě zón 30 rozlišovat míru technických zásahů do uličního prostoru na základě stupně „pobytovosti“