Rekonstrukce Malostranského náměstí

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

Rozšíření ploch pro chodce, zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti chodců


Malostranské náměstí je nejen z historického hlediska jedno z nejvýznamnějších prostranství Prahy, prostor s vysokou reprezentační a památkovou hodnotou, a jako součást tzv. Královské cesty je i jednou z nejnavštěvovanějších lokalit v centru města. Projekt je proto zaměřen především na revitalizaci veřejného prostoru a s ohledem na enormní provoz peších. Jedná se o vymístění parkujících vozidel (částečně provedeno odstranením parkoviště), zvyšením některých ploch na jednotnou úroveň a rozšíření chodníkových ploch. Součástí revitalizace je i předporostor před kostelem sv. Mikuláše