Lávka Holešovice – Karlín

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.13 Nová pěší propojení

Pozitivní dopady

Nové propojení spojující dvě hustě osídlené městské části, které nahradí stávající přívoz a navíc i zpřístupní ostrov Štvanice.


Projektová příprava a realizace lávky pro pěší a cyklisty, která by měla zabezpečit přímé a bezbariérové propojení mezi Karlínem a Holešovicemi a přístup na ostrov Štvanice z oblasti Karlína i Holešovic. Vítězný architektonický návrh je již vybrán, je nezbytné zpracovat projektovou dokumentaci a most zrealizovat.