Rekonstrukce ulice Zenklova

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

Hlavním cílem je odstranění vnitřního dluhu dopravní infrastruktury, zejména tramavajové. Nastavbou je pak úprava veřejného prostoru v okolí tramavjové trati.


Rekonstrukce tramvajové trati a navzujícího prostoru v úseku Elsnicovo náměstí – zastávka Bulovka. Nejvýznamnější změnou je přesun tramvajové zastávky Stejskalova do prostoru před sokolovnou. Na akci bude navazovat akce TSK „Zenklova – hluk“ – rekonstrukce přilehlých VP v úseku Elsnicovo náměstí – zastávka Vosmíkových. Koordinuje IPR.