Rekonstrukce Dvořákova nábřeží

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

Cílem koncepční studie je navrátit tuto část břehů Vltavy zpět mezi místa, která volíme nejen jako příjemnou a bezpečnou cestu do práce, ale která jsou atraktivní i pro trávení volných chvil a objevování tajemství mnoha vrstev zdejší bohaté historie.

Impulzem pořízení koncepční studie jsou některé klíčové investice do území, realizované nebo plánované v horizontu nadcházejících několika let správci a vlastníky pozemků či budov na nábřeží.


Jedná se o rekonstrukci Dvořákova nábřeží v úseku Čechův most – Štefánikův most.

Předmětem návrhu je rekonstrukce, chodníků, vozovek, inženýrských sítí, veřejného osvětlení a sloupů trakčního vedení, výsadby nového stromořadí.

IPR Praha je zpracovatel koncepční studie. Investorem bude TSK Praha.