Omezení zbytné dopravy na Malé Straně a Starém Městě (TRAM)

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.14 Zklidňování dopravy

Pozitivní dopady

Odklonění zbytné dopravy 1. stupně z historického centra s vysokou turistickou aktivitou a omezení vzniku zbytné dopravy 3. stupně v souladu s principem redukce dopravy (jev opačný k indukci dopravy). Nesporným pozitivním dopadem bude zvýšení cestovní rychlosti a spolehlivosti na obou klíčových tramvajových tratích na levém i pravém břehu Vltavy a související zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující a zvýšení  energetické a ekonomické efektivity jejího provozu. Opatření bude mít zásadní pozitivní dopad na kvalitu veřejných prostranství i zlepšení životního prostředí pro místní obyvatele i návštěvníky Prahy (zejména zlepšením podmínek pro příčné pěší vazby a především pak na Smetanově nábřeží i pro pobytovou funkci). Pro cyklistickou dopravu přinese opatření výrazné zlepšení zejména na pravém břehu, kudy je v přirozeně poptávané stopě vedena i páteřní cyklotrasa A2.


Předmětem opatření je omezení, respektive vyloučení zbytné dopravy v linii ulic Újezd – Karmelitská – Malostranské náměstí – Letenská a v linii Smetanovo nábřeží – Křižovnická ulice. Primárním účelem opatření je odstranění zbytné dopravy 1. a 3. stupně z oblasti Malé Strany a staroměstského nábřeží. Zatížení obou komunikací negativně ovlivňuje provoz veřejné (zejména tramvajové) a cyklistické dopravy, pěší a turistické vazby i atraktivitu veřejných prostranství i životní prostředí v samém centru metropole. Opatření je navrženo jako komplexní a navazuje na zprovoznění severozápadní části Městského okruhu, který jako součást nadřazeného systému nabízí příslušnou alternativní trasu pro automobilovou dopravu.

Linie Smetanovo nábřeží – Křižovnická ulice je součástí navrhované preferenční osy PO-08 Palackého náměstí – Josefov.