Program zřizování pěších zón v centru města

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.14 Zklidňování dopravy

Pozitivní dopady

  • Více prostoru pro chodce a jejich pobyt a vyšší bezpečnost pěší a cyklistické dopravy
  • Více prostoru pro podnikání navázané na pěší dopravu (v pěších zónách je více obchodů)
  • Měné jednoucích a parkujících vozidel v historické části města
  • Možnost zavedení alternatvních způsobů dovozu zboží pro zásobování just in time
  • Efektivní přerozdělení uličního prostoru ve prospěch úsporných forem přepravy (pěší, cyklo, VHD, apod.)

Vytvoření studie a akčního plánu (programu) na zřizování nových, případně úpravu stávajících pěších zón v centrální části města. V centrální části města se pohybuje stále větší množství chodců a cyklistů z řad obyvatel i návštěvníků, objevují se stále nové formy mobility, které lidé vužívají. Ve velkém množství ulic v centru města dochází k omezování a ohrožování chodců motorovou mobilitou včetně produkce škodlivých exhalací, situace je dána stísněností uliční sítě historického města, které pro tolik motorových vozidel nebylo budováno. V ulicích navíc stojí velké množství osobních vozidel bez dalšího využití a zabírají většinu plochy ulice, např. ulice Pařížská, Kaprova apod. Dnešní situace již několik let neodpovídá poptávce po veřejných prostranstvích, navíc mnoho z nich již technicky dožívá a je nezbytné rozhodnout, jakým způsobem je obnovit. Při návrhu je nezbytné dbát na veškeré druhy dopravy včetně zásobování zbožím. Možné je také zřizování časově omezených pěších zón, k čemuž může být použito proměnlivé dopravní značení, nebo trvalá úprava režimu. jedná se vymezené území PPR a případně bezprostřední okolí.