Výběrová řízení na autobusové dopravce

Oblast

Provoz veřejné dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.11 Posílení veřejné dopravy

Pozitivní dopady

  • Efektivní vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů.
  • Konkurenční prostředí mezi autobusovými dopravci v průběhu soutěže.

Regionální autobusová doprava bude kompletně vysoutěžena, v městské dopravě se počítá s vysoutěžením cca 20% výkonů. Jedná se o městské linky souběžné s příměstskými linkami, typicky např. linka 113 v trase Kačerov – Písnice.

Vzhledem k rostoucím nárokům na standardy kvality (vybavenost vozidel apod.) nelze u soukromých dopravců předpokládat razantní snížení vysoutěžené ceny. Na druhou stranu při nesoutěžení lze předpokládat rychlejší nárůst ceny za dopravní výkon. V případě linek provozovaných Dopravním podnikem s nejvyšší pravděpodobností po vysoutěžení dojde ke snížení ceny za km.