8. nástupiště žst. Praha Hlavní nádraží

Oblast

Provoz veřejné dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.16 Posílení veřejné dopravy

Pozitivní dopady

  • zvýšení kapacity železniční stanice
  • napojení na prodloužený podchod

Jedná se o vybudování 8. (východního) nástupiště na pražském hlavním nádraží v délce shodné s nástupišti 1-7. Nástupiště bude mít napojení na prodloužený podchod směrem k Žižkovu.