Zajištění dostatečného počtu řidičů pro PID

Oblast

Provoz veřejné dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.11 Posílení veřejné dopravy

Pozitivní dopady

  • Zajištění dostatečného počtu řidičů a strojvedoucích pro rozvoj Pražské integrované dopravy a zajištění zvýšené poptávky po veřejné dopravě v souladu s principy P+ Dopravní politiky.

Předmětem opatření je stanovení a realizace promyšlené sady kroků, které ve střednědobém a dlouhodobém horizontu povedou k zajištění dostatečného počtu řidičů autobusů a tramvají, respektive strojvedoucích vlaků a metra. Součástí balíku opatření musí být mimo jiné:

  • osvětové a marketingové kampaně pro zvýšení společenské prestiže tohoto povolání a zvýšení jeho atraktivit pro mladou generaci
  • program pro výchovu a výcvik budoucích řidičů PID, jejich vzdělávání, související sociální programy, profesní průkazy apod.
  • opatření vedoucí ke zvýšování platového ohodnocení řidičů v rámci systému PID
  • iniciace celostátních změn pro zjednodušení přijímání řidičů autobusů
  • prosazení příslušných mzdových, sociálních i organizačních mechanismů na celostátní úrovni