Čtyřpólové dobíjení elektrobusů (standard OppCharge)

Oblast

Provoz veřejné dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita

Pozitivní dopady

  • Snížení uhlíkové stopy z dopravy (bezemisní provoz)
  • Zvýšení komfortu vozového parku – nízkopodlažní vozidlo, klimatizace, tišší provoz
  • Nižší hluková zátěž z provozu vozidla
  • V případě dobrých výsledků a dalšího rozšíření potenciál snížení provozních nákladů
  • Po vyhodnocení projektu možné uplatnění technologie na vybraných páteřních autobusových linkách

Projektový záměr má za cíl v pilotním projektu otestovat na území hlavního města Prahy čtyřpólové nabíjení (standard OppCharge) pro elektrobusy. 

V rámci pilotního projektu se otestuje v podmínkách hlavního města Prahy funkčnost průběžného dobíjení přes reverzní pantograf a kompatibilita elektrobusu s tímto řešením. Projekt počítá s nasazením elektrobusů a 2 nabíjecích stanic na každé z konečných stanic.

Pokud by se toto řešení osvědčilo jako příznivé, výrazně by mohlo pomoci zavedení elektrobusů s tímto řešením do běžného provozu v pražských ulicích. 

Zavedení elektrobusů do systému městské hromadné dopravy v Praze výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí ve městě, snížení hlučnosti a množství škodlivých látek produkovaných současnými dieslovými autobusy v ulicích.

Standardizované řešení převzaly téměř všichni hlavní výrobci elektrobusů po celém světě a tím pádem je zajištěna kompatibilita nabíjecího řešení s elektrobusy různých značek a jejich vzájemná zaměnitelnost.

Elektrobus je moderní a ekologická forma dopravního prostředku, který má zcela bezemisní provoz. S rostoucím počtem elektrobusů využívající tento standard klesá průměrný náklad na sedačku.