Elektrifikace BUS linky 140 (II. etapa)

Oblast

Provoz veřejné dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita

Pozitivní dopady

  • snížení uhlíkové stopy z dopravy (bezemisní provoz)
  • zvýšení komfortu vozového parku – nízkopodlažní vozidlo, klimatizace, tišší provoz
  • nižší hluková zátěž z provozu vozidla
  • v případě dobrých výsledků a dalšího rozšíření potenciál snížení provozních nákladů
  • po vyhodnocení projektu možné uplatnění technologie na vybraných páteřních autobusových linkách

V návaznosti na pilotní ověřovací provoz elektrobusu s dynamickým dobíjením (trolej v ul. Prosecká) proběhně plná elektrifikace linky 140 v celém úseku (Palmovka – Miškovice) s prodloužením úseku s instalovanou trolejí.

Součástí projektu je

  • adaptace vybudované infrastruktury v Prosecké ul. pro trvalý provoz
  • vybudování nabíjecí troleje v délce cca 40% trasy linky 140, kabeláž a měnírenská kapacita
  • vybudování nabíjecí infrastruktury v garáži Klíčov
  • nákup vozidel pro plnohodnotný provoz linky 140 (cca 13-15 ks kloubových bateriových trolejbusů)

Cílem projektu je plně bezemisní provoz kloubových vozidel (délka 18 m) na lince 140.

Investiční náklady zahrnují vybudování potřebné infrastruktury (cca 192 mil. Kč) a nákup nových bateriových trolejbusů (cca 300 mil. Kč). Pro posuzování investičních nákladů je nutné upřesnit, že pořízení bateriových trolejbusů nebude probíhat v režimu navyšování celkového početního stavu vozového parku, ale jako náhrada za naftové autobusy.