Koncepce elektrifikace autobusových linek v Praze

Oblast

Provoz veřejné dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita

Pozitivní dopady

  • snížení uhlíkové stopy z dopravy (bezemisní provoz)
  • zvýšení komfortu vozového parku – nízkopodlažní vozidlo, klimatizace, tišší provoz
  • nižší hluková zátěž z provozu vozidla
  • potenciál snížení provozních nákladů (výhoda z rozsahu, nižší cena energií)
  • potenciál zrychlení spojení (lepší dynamika elektrického vozidla)

Program rozvoje elektrobusů v PID navazuje na výzkumné a ověřovací projekty DPP (např. 213, 109 nebo 58). Cílem výzkumných projektů bylo vyzkoušet různé technologie nabíjení v provozních podmínkách Prahy. Závěry z těchto projektů budou promítnuty v dalším rozvoji elektrobusů resp. bateriových trolejbusů ve veřejné dopravě v PID. 

Předmětem dalšího rozvoje bude elektrifikace zejména páteřních autobusových linek s krátkým intervalem, kloubovým vozidlem a zpravidla i delší trasou (v kopcovitém terénu Prahy). Cílem rozšíření elektromobilní technologie bude kromě ekologizace provozu, zlepšení jízdních jízdních vlastností a tím komfortu cestování, také pozitivní dopad do výše provozních nákladů. 

Opatření má za cíl vypracovat na základě zkušeností koncepci rozvoje elektrobusů v Praze tak, aby ji bylo možno následně zohlednit i při obnově vozového parku a nutné výstavbě potřebné infrastruktury.

Opatření bude realizováno v rámci vnitřních procesů příslušných městských organizací a firem, negeneruje tedy přímé investiční náklady.