Zjednodušení a valorizace tarifu společného IDS

Oblast

Provoz veřejné dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.10 Integrovaný dopravní systém

Pozitivní dopady

  • zajistění finanční udržitelnosti systému IDS v závilosti na aktuálním ekonomickém vývoji
  • zabránění velkým skokům v ceně jízdného
  • více cestujících ve veřejné dopravě (atraktivita a jednoduchost tarifu)
  • lepší využívání finančních prostředků objednavatele

Integrovaný tarif má umožnit cestujícímu na jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi jednotlivými linkami, druhy dopravy nebo dopravci (v duchu zásad „1 jízdenka, 1 tarif, 1 jízdní řád, 1 síť“). Integrovaný přestupní tarif je zároveň nutnou podmínkou pro uplatnění principu integrace a s ním spojené optimalizace dopravy. Cílem integrovaného tarifu je odstranění rozdílů mezi tarifními podmínkami v oddělených systémech veřejné dopravy, aby cestující mohli plnohodnotně využívat komplexní nabídku veřejné dopravy, která je k dispozici.

Kvůli historickému, často nejednotnému vývoji v různých částech Středočeského kraje, současné nastavení jednotlivých tarifů (PID, SID, PAD) obsahuje mnoho výjimek, které jsou často pro cestující matoucí, nejednoznačné a mnohdy i složité. Toto opatření má za cíl nalezení modelu zjednodušení tarifních podmínek společného IDS tak, aby byla nalezena rovnováha zajišťující dostatečnou srozumitelnost a jednotnost tarifu pro cestujícího při zachování finanční stability IDS a nenavyšování nákladů za zbytnou „kontrolní“ odbavovací techniku.

Toto opatření má zároveň za cíl stanovit nastavení pravidel valorizace tarifu společného IDS v souladu se strategickým cílem „Zvýšení finanční udržitelnosti“. V tomto případě se jedná o systémové zajištění finanční udržitelnosti provozu VHD z hlediska tarifu. Valorizace tarifu zpracovaná dle těchto pravidel bude jedním ze základních odborných podkladů organizátora předkládaných příslušným samosprávným orgánům k finálnímu rozhodnutí.