Pořízení 14 ks standardních elektrobusů (12 m)

Oblast

Provoz veřejné dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita

Pozitivní dopady

– snížení uhlíkové stopy z dopravy (bezemisní provoz)
– zvýšení komfortu vozového parku – nízkopodlažní vozidlo, klimatizace, tišší provoz
– nižší hluková zátěž z provozu vozidla
– v případě dobrých výsledků a dalšího rozšíření potenciál snížení provozních nákladů


Nákup 14 standardních elektrobusů (délka 12 m) se statickým nabíjením pro plnou elektrifikaci vybrané autobusové linky. Nová nízkopodlažní a komfortní vozidla s nulovými emisemi a tišším provozem. Nabíjení elektrobusů bude kombinací nočního nabíjení v garáži a průběžného nabíjení během provozních přestávek na jedné z konečných zastávek, v obou případech prostřednictvím pantografového sběrače a dvoupólového trolejového vedení. Elektrická energie bude odebírána z napájecí sítě tramvají, což umožní dosahovat optimální ceny za kWh.
Investiční náklady zahrnují pořízení vozidel, výstavbu nabíjecí infrastruktury (nabíjecí stopa v obratišti + nabíjení garáž Vršovice). Pro posuzování investičních nákladů je nutné upřesnit, že pořízení elektrobusů nebude probíhat v režimu navyšování celkového početního stavu vozového parku, ale v konečném důsledku jako náhrada za naftové autobusy.
Provozní náklady jsou vyjádřeny v absolutní hodnotě. Jelikož se nejedná o zřízení nové linky, ale o nahrazení naftových autobusů elektrobusy na stávající plnohodnotné lince, dochází v rámci provozních nákladů k celkové úspoře.