11. 5. 2023

Setkání zástupců samospráv k udržitelnému rozvoji dopravy v Praze

V úterý 2. května se uskutečnilo v prostorách Staroměstské radnice setkání náměstka primátora
hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba se zastupiteli hl. m. Prahy i pražských městských
částí. Tématem setkání byl udržitelný rozvoj dopravy v pražské metropolitní oblasti. Setkání
mělo několik cílů:
1) seznámit městské zastupitele s nejnovějšími daty o stavu a vývoji dopravy v minulých
letech a poukázat na problémy, které souvisejí zejména s rostoucím objemem automobilové
dopravy;
2) představit strategické cíle města a platné strategické dokumenty pro rozvoj udržitelné
dopravy, jmenovitě Plán udržitelné dopravy Prahy a okolí a navazující strategické
dokumenty dostupné na webu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR);
3) poskytnout zastupitelům nástroje pro rozvoj aktivní mobility a kvalitního veřejného
prostoru na území jejich městských částí, a
4) seznámit je s doporučeným modelem komunikace a spolupráce mezi městskými částmi a
hlavním městem Prahou.

Prezentace měli zástupci z odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, Institutu
plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Regionálního operátora pražské integrované
dopravy a Středočeského kraje.

Diskutovalo se zejména o efektivním zpoplatnění parkování s cílem zvýšit šance rezidentů a
návštěvníků na nalezení volného parkovacího místa a nutnosti prioritizovat v opatřeních
Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí infrastrukturní projekty zásadně zlepšující dopravní
situaci v Praze, a to v situaci, kdy rozpočet hl. m. Prahy a jeho výhled do roku 2030 zdaleka
neumožňuje realizaci všech opatření, která by si zástupci městských částí pro své
obyvatele přáli.

Program:
Přivítání účastníků
Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy
Libor Šíma, ředitel odbor dopravy MHMP (ODO MHMP)
Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)
Prezentace
Stav a vývoj dopravy v Praze, Markéta Braun Kohlová, ODO MHMP a Jiří Zeman, Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Pražská integrovaná doprava, Martin Šubrt, ROPID
Nástroje pro rozvoj aktivní mobility, Karolína Klímová, ODO MHMP
Veřejný prostor, Kristina Ullmannová, IPR Praha
Nástroje zlepšení parkování na území hl. m. Prahy, Miroslav Čadský, ODO MHMP
Veřejná mobilita – spolupráce Prahy a Středočeského kraje, Petr Borecký a Petr Matura,
Krajský úřad Středočeského kraje

Komunikace a spolupráce mezi MČ a HMP v oblasti dopravy, Martin Havelka, ODO MHMP