9. 6. 2023

Rozšiřování tramvajové sítě z Modřan do Libuše

Poslední květnový víkend byl zprovozněn nový úsek tramvajové trati z Modřan do Libuše. Cestující tudy bude vozit linka 17, která je prodloužena o čtyři nové zastávky: Hasičská stanice Modřany, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš. Necelé dva kilometry trasy vyšly na více než 300 milionů korun, projekt byl spolufinancován z prostředků EU z Operačního programu Doprava 2.

Mezi další na letošní rok chystané novinky patří zprovoznění tramvajových tratí z Holyně do Slivence a z Divoké Šárky na Dědinu. Už začátkem června se vrátil provoz na nově zrekonstruovanou trať z Krejcárku na Palmovku. A v dlouhodobém horizontu čeká na Pražany zprovoznění tramvajové linky na Nové Dvory, kde budou moci v budoucnu přestoupit na metro, konkrétně na jeho nově budovanou modrou trasu D. Cesta z Nových Dvorů do centra tak bude nově trvat veřejnou dopravou jen zhruba půl hodiny.

Prodloužení tramvajové linky 17, která bude mít ve špičce interval osm minut, s sebou přinese řadu změn v autobusové dopravě v oblasti Jižního Města, Libuše, Modřan i Zbraslavi. Linka 165 zaniká, mezi Modřany a Zbraslaví ji nahradí prodloužené linky 139 a 246 a mezi Libuší a Jižním Městem linka 154, která pojede po nové trase. Vznikne také nová linka 126, která pojede ze zastávky Koleje Jižní Město k nádraží v Uhříněvsi. Tam doposud jezdila linka 213, která bude nově končit na Jižním Městě.

Rozšiřování tramvajové sítě a s ním spojená elektrifikace hromadné dopravy zvyšují nejen komfort cestujících a atraktivitu hromadné dopravy, ale jsou i důležitým příspěvkem dopravního podniku ke snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší a negativních dopadů dopravy na klima.