Zpět na Aktuality

Úvodní setkání s partnery

11. května 2016

5. 5. 2016 proběhlo úvodní setkání s partnery. Setkání v Městské knihovně v Praze zahájil úvodním slovem náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek. Následně byli všichni účastnící formou prezentace seznámeni s cílem dokumentu, časovým harmonogramem, procesem zpracování, organizační strukturou a především se způsobem participace, kdy byli vyzváni ke spolupráci při dalším zpracovávání. Zástupci pracovní skupiny pak byli připraveni zodpovědět související dotazy. S těmi, kteří zde projevili zájem, jsme připraveni dále spolupracovat v rámci workshopů a naslouchat jejich podnětům a názorům.  Na setkání bylo zastoupeno celkem 23 městských částí hl. m. Prahy, 7 obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje, 20 odborných subjektů (např. SŽDC, ŘSD, ČVUT nebo Ministerstvo dopravy ČR) a 10 sdružení (např. Pražská organizace vozíčkářů, Nadace partnerství nebo Ústřední automotoklub ČR). Celkem bylo pozváno více než 110 potenciálních partnerů, ne všichni ovšem dorazili.