27. 10. 2023

Co se dá udělat pro to, aby se více chodilo ´Pěšky městem´

V pražském CAMPu se 12. a 13. října 2023 uskutečnila mezinárodní konference Pěšky městem. Tématem byl taktický urbanismus a hledání řešení, jak přeměnit městský prostor v místo příjemné k životu. Podstatou taktického urbanismu jsou dočasné úpravy ulic a náměstí, které místním lidem umožňují nejprve vyzkoušet nové uspořádání prostoru – to vybízí k chůzi, jízdě na kole nebo jen k posedávání. Svou bezprostřední zkušeností a reakcí na navržené změny se místní obyvatelé přímo podílejí na podobě urbanistických projektů. Díky nízkonákladovým úpravám na zkoušku se daří zlepšovat náměstí a ulice, kde lidé žijí, a předcházet nedostatkům v tvorbě městského prostředí, které nemusí být od stolu vždy patrné. V případě, že úpravy nenajdou veřejnou podporu, od nich lze ustoupit.

Taktický urbanismus se uplatňuje jako nástroj zvyšování kvality života ve městech po celém světě už po dvě dekády. Ve městech Velké Británie, ale také ve Stockholmu, Miláně, Tiraně nebo Bratislavě se s jeho pomocí přeměnily desítky náměstí na oblíbená místa k trávení volného času a k setkávání. V otevřené prostory nejen pro hry se proměnila mnohá prostranství kolem škol. Navíc jsou nyní mnohem bezpečnější než ta původní. 

Hlavní výhodou dočasných úprav, které za zlepšením městského prostoru stojí, je to, že je města mohou realizovat mnohem rychleji a s nižším rozpočtem než úpravy trvalé. A to navíc s podporou místních obyvatel. Výsledky úsilí radnic jsou totiž dobře viditelné a ukazují, že i menší změny uspořádání uličního prostoru mají pozitivní přínos pro velký počet lidí. Jsou tak mimo jiné i efektivním nástrojem komunikace mezi zástupci měst a jejich obyvateli. 

Taktický urbanismus představuje i pro Prahu a její městské části způsob, jak dosáhnout dlouhodobých strategických cílů v oblasti udržitelné mobility. A to tím, že se zvýší počet lidí, kteří se budou po městě pohybovat bezemisně a prostorově efektivně, zvýší se jejich bezpečnost a rozpočet města se zatíží méně než náročnými stavebními úpravami. K rychlejšímu naplňování všech těchto cílů jsou již zpracovány Standardy aktivní mobility v Praze, které popisují charakter úprav v prostředí hlavního města.

O tom, že by o řešení taktického urbanismu mohl být v Praze zájem, svědčila živá debata radního pro dopravu Zdeňka Hřiba, radního pro územní rozvoj Petra Hlaváčka a dalších zastupitelů se světovými tvůrci taktického urbanismu. Pražští politici měli skvělou příležitost diskutovat např. s Janette Sadik-Khan, komisařkou newyorského starosty Michaela Bloomberga pro dopravu. Například o tom, jak se za pouhých šest let podařilo přeuspořádáním newyorských ulic snížit počet smrtelných dopravních nehod o polovinu, podíl lidí dojíždějících na kole zdvojnásobit a prostor v ulicích upravit tak, aby vybízel k trávení volného času venku. Motivací může být nárůst tržeb obchodníků, pokles počtu prázdných obchodů a vzrůstající podpora voličů. Zkrátka když se prostor ulice upraví pro lidi, přijdou a využijí jej.