Zpět na Aktuality

Zveřejnění dokumentů souvisejících s P+

30. května 2019

Pražský plán mobility zastupitelé schválili a my tak můžeme dát veřejnosti dokumenty, které s celým projektem P+ úzce souvisí. Samozřejmě včetně samotného Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.

O schválení Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí pražskými zastupiteli jsme vás již informovali v aktualitě.

Ke stažení je Plán uložen zde. S ním souvisí Seznam opatření dle oblasti (uloženo zde), Indikátory ze statistiky (uloženo zde) a Indikátory z modelu (uloženo zde).

Dále je vám k dispozici Prohlášení předkladatele podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, uloženo je zde. A to včetně vypořádání připomínek, které jste osobně mohli podat při našem setkání v pražském CAMPu. Ke stažení jsou zde.

Celá SEA, tedy hodnocení P+ z hlediska jeho dopadů na životní prostředí, je uložena zde

A konečně stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k P+ je uloženo zde.