2. 11. 2022

Trolejbusy v Praze jako ekonomický nástroj elektrifikace veřejné dopravy

Přesně v den 50. výročí ukončení trolejbusové dopravy se do pražských ulic vrátily historické trolejbusy, aby upozornily na chystaný návrat tohoto způsobu veřejné dopravy do metropole. Hlavní město se k nim vrací zejména kvůli snížení uhlíkové stopy dopravy, snížení hlukové zátěže z provozu vozidla i zvýšení komfortu ve vozidle (mj. kvůli jeho tichosti). Navíc lze trolejbusy provozovat v místech, kde by bylo příliš komplikované pokládat tramvajové koleje. Zajímavostí v tomto ohledu je, že vozy nebudou opatřeny registračními značkami, protože podléhají zákonu o drahách.

Praha v pilotním provozu nasadí trolejbusy na trasu Palmovka–Prosek–Letňany–Čakovice–Miškovice a stávající autobusová linka 140 se změní na trolejbusovou linku 58. Tu budou obsluhovat tzv. parciální trolejbusy, které se mohou během jízdy od trolejí odpojovat. V místech, kde trolej není, budou napájeny jen z baterie. Ta je u parciálního trolejbusu výrazně menší než u plně elektrického autobusu. Výhodou parciálního trolejbusu s menší baterií jsou v porovnání s elektrickým autobusem i nižší náklady na pořízení a provoz. Baterie se totiž po uplynutí životnosti nevyměňuje a trolejbus doslouží na plně elektrifikované trase. Na nově vznikající lince 58 – i když stejné označení nesla i v padesátých letech – budou vozy z trolejí napájené zhruba na polovině trati a zbytek pojedou na baterie. 

Znovuzavedením trolejbusové dopravy do metropole dochází k naplňování jednoho z cílů Plánu udržitelné mobility (https://poladprahu.cz/action/elektrifikace-bus-linky-140-ii-etapa/) a dalších projektů v rámci Klimatického plánu. Město Praha a DPP chystají elektrifikaci i na dalších linkách, konkrétně se bude jednat o tříčlánkový trolejbus z Veleslavína na letiště Václava Havla, který nahradí spoj 119.