15. 6. 2022

Dodatek k Analýze odsouhlasen!

Plán mobility má od 6. června 2022 nový dodatek. Ten reaguje nejen na pandemii covidu-19 a novou finanční situaci hlavního města, ale i na aktuální podněty a potřeby. Tedy například na opatření čekající na aktualizaci, nové související koncepční dokumenty a také nově řešené oblasti.

Dalším důvodem k vytvoření dodatku byl i fakt, že se v průběhu dosavadní implementace Plánu mobility objevily problémové skutečnosti. Například posouvání termínů přípravy a realizace opatření, příliš velké množství opatření a souvisejících úkolů, nedostatečné projektové řízení na úrovni městských organizací a také neprovázanost opatření s rozpočtem města.

Dodatek dále reaguje na komplexní balík průzkumů zaměřených na dopravní chování obyvatel a návštěvníků Prahy. Jedná se o dopravně-sociologická šetření mezi Pražany a obyvateli Středočeského kraje, doplněná o směrové průzkumy automobilové a veřejné dopravy na hranici metropole. Výsledkem je získání podkladů, jako jsou stanovení počtu cest vykonaných konkrétními druhy dopravy, důvody ke konání těchto cest, jejich rozložení v čase a další údaje charakterizující dopravní chování účastníků městského dopravního provozu.

V neposlední řadě evidujeme zvýšený zájem o cyklistickou dopravu, a to nejen z dat zmíněného průzkumu, ale i na základě sledování počtů cyklistů v provozu. Ke změně trendu došlo v důsledku pandemie i díky realizaci mnohých opatření právě ve prospěch cyklistů. Nárůst neustává ani v současné době a je potřeba jej reflektovat. Praha tedy má potenciál dalšího rozvoje cyklistické dopravy a potřebu dalšího rozvoje cyklistické infrastruktury. Rada hl. m. Prahy dodatek k Analýze odsouhlasila a vy si jej můžete přečíst zde.