28. 4. 2022

Projekt P+ čeká důležitá aktualizace

Projekt dopravního ladění Prahy je s vámi už více než pět let, a protože jsou jeho dílčí prvky bezprostředně vázány na okolní vývoj v metropoli, je nutné některé z nich aktualizovat. Postupovat musíme v souladu s novými koncepčními dokumenty (např. Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021–2030 nebo Klimatický plán hl. m. Prahy), s nově řešenou problematikou (např. cyklodepa), se zohledněním nové finanční situace metropole (nejen v souvislosti s inflací, ale také kvůli dopadům pandemie covidu-19) a v neposlední řadě i s ohledem na naše dosavadní zkušenosti s implementací jednotlivých opatření.

Sestavujeme proto Dodatek k Analýze, který pracovní skupině poslouží jako podklad k aktualizaci. A pokud jej Rada hl. m. Prahy projedná do června, seznámíme vás s detaily už v příští aktualitě. Co bude následovat poté? Vytvoříme novou verzi návrhu P+, s jejímž schválením se počítá hned na začátku příštího roku. A akční plán začneme naplňovat od jeho druhé poloviny.

Abychom nezůstávali jen u vizí, pojďme se podívat na to, co dalšího se povedlo realizovat. Praha ještě v prosinci minulého roku stihla na Černém Mostě zahájit provoz nového parkovacího domu, a to s téměř devíti sty místy. Stavba vznikla v lokalitě bývalého povrchového parkoviště P+R u Chlumecké ulice a její parkovací kapacita je nyní oproti minulosti trojnásobná. Z celkového počtu 886 míst parkoviště nabízí:

  • 89 míst pro auta na plyn,
  • 22 míst pro auta handicapovaných nebo jejich řidičů,
  • 18 míst pro rodiče s dětmi (tedy s širším prostorem pro stání),
  • 8 míst pro nabíjení elektromobilů,
  • 28 míst pro motocykly,
  • 38 uzamykatelných míst pro jízdní kola.

Další záchytná parkoviště vzniknou v Nových Butovicích a v Hostivaři, další parkovací dům pak hlavní město plánuje na Zličíně. A jedna pozitivní zpráva na závěr: v pátek 8. dubna byl po deseti měsících stavby slavnostně zahájen provoz nové tramvajové trati do Holyně, tedy první etapy plánovaného prodloužení ze Sídliště Barrandov do Slivence.