20. 11. 2019

Akční plán P+ schválen. Realizace začíná!

Rada hl. m. Prahy schválila P+ Akční plán projektu Polaď Prahu na roky 2019–2023. Jde o zásadní dokument, podle kterého se v metropoli začnou v následujících pěti letech realizovat dopravní projekty. 

Byla tak jednoznačně stanovena odpovědnost jednotlivých městských organizací za dílčí projekty, včetně termínů jejich realizace. Z toho také plyne jasné vymezení, dokdy musí Praha mít například vypracovanou projektovou dokumentaci Městského okruhu nebo kdy do rozpočtu zahrnout rozpočet na výstavbu tramvajové trati spojující Sídliště Barrandov s Holyní nebo Divokou Šárku se Sídlištěm Dědina. K tomu bude spuštěn nový informační web pro občany s informacemi o stavu projektů.

„Akční plán projektu Polaď Prahu je zásadní dokument. Konečně máme jasný harmonogram toho, kterými konkrétními kroky udělat z Prahy moderní metropoli 21. století. Přesně víme, kdy se která důležitá dopravní stavba začne realizovat, kdo za ni ponese zodpovědnost a proč je důležitá v kontextu Prahy v návaznosti na další projekty,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Akční plán na roky 2019–2023 zahrnuje opatření, která budou mít zahájenou alespoň fázi přípravy. Takových opatření je naprostá většina, jde tak o 244 z celkových 249. Příprava projektů totiž probíhá v současné době opravdu velmi dlouho, je proto potřeba zahájit projektovou přípravu co nejdříve. První období platnosti akčního plánu tedy pokrývá prakticky všechna opatření plánu mobility. Do roku 2023 by měla být rozpracována téměř všechna opatření v přípravné fázi a více než polovina opatření ve fázi realizace.

Vybrané projekty, jejichž přípravná fáze již začala nebo začne v letošním roce:

Název projektuZahájení realizace
Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská2021
Tramvajová trať Sídl. Barrandov – Holyně – Slivenec2020
Tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš2020
Tramvajová trať Dvorecký most2022
  
Oprava Barrandovského mostu2021
Oprava mostu Legií2022
Lávka Holešovice – Karlín2022
  
Pražský okruh (D0), 511 (Běchovice – D1)2021
  
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Českomoravská2021
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad2021
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Křižíkova2022
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jinonice2022
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Radlická2022
  
Rekonstrukce ulice Táborská2020
Rekonstrukce Malostranského náměstí2020
  
Rozvoj P+R při stanicích metra2020
Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Středočeského kraje2020
  
Revitalizace Václavského náměstí / spodní část2020

Podle akčního plánu do roku 2023 mělo být hotovo hned 111 projektů. Patří mezi ně:

 •         zpřístupnění železniční stanice Praha hlavní nádraží z okolí (kolejová infrastruktura)
 •         tramvajová smyčka Zahradní Město (kolejová infrastruktura)
 •         metro D – geologický průzkum (kolejová infrastruktura)
 •         zastávka Praha – Dolní Počernice jih (kolejová infrastruktura)
 •         zkapacitnění Štěrboholské radiály MÚK Rybníčky – Průmyslová (silniční infrastruktura)
 •         detekce jízdy ve vyhrazeném jízdním pruhu (organizace a regulace dopravy)
 •         scénáře řízení dopravy (organizace a regulace dopravy)
 •         rozvoj systému sdílení automobilů (multimodální cestování)
 •         rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Středočeského kraje (multimodální cestování)
 •         cyklostezka z Dolních Břežan do Zbraslavi (doprava a veřejný prostor)
 •         rekonstrukce vybraných zastávek TRAM na bezbariérové (doprava a veřejný prostor)

„Město je živoucí organismus, jehož potřeby se neustále mění. Díky akčnímu plánu jsme schopni na tyto potřeby lépe reagovat a připravit tak město na další dopravní rozvoj v dostatečném předstihu,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha).