6. 8. 2019

Praha schválila Plán mobility

Pražští zastupitelé schválili Plán udržitelné mobility Prahy a okolí – dokument, který prostřednictvím 242 konkrétních opatření v dlouhodobém horizontu řeší snadnější spojení metropolitní oblasti s hlavním městem, celkové zklidnění dopravy, rozvoj elektromobility a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti v dopravě. 

Opatření v rámci projektu Polaď Prahu celkem za zhruba 113 miliard korun upravují mobilitu v Praze a jejím okolí až do roku 2030. Po analýze problémových míst a podrobné diskusi odborné i laické veřejnosti má tedy hlavní město jasnou představu, jak komplexně řešit dopravu a vše související v Praze a jejím okolí.

Již v září 2018 zastupitelstvo schválilo koncept dokumentu P+, posledním krokem k finálnímu projednání pak bylo získání stanoviska SEA na konci března 2019. Schválená strategie se věnuje osmi základním oblastem a pro každou z nich nabízí konkrétní body ke zlepšení. „Po dvaceti letech máme v Praze díky Plánu udržitelné mobility novou koncepci dopravní politiky pro metropoli 21. století. Díky 242 konkrétním prioritním opatřením usnadníme lidem chodit pohodlně pěšky nebo jezdit více na kole. Snížíme počet automobilů projíždějících přes centrum a celkově zlepšíme život v Praze, včetně vzduchu, který zde dýcháme,“ říká Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora a radní pro dopravu a dodává: „V dopravě máme mimo jiné k ovzduší v Praze velký dluh. Nová koalice ho chce konečně začít splácet a je důležité, že plán bude závazný i pro budoucí radní bez ohledu na politickou příslušnost.“

Strategie se drží celosvětového trendu, kterým je snižování uhlíkové zátěže, úzce spjaté se zajištěním dostupné veřejné dopravy i přepravy zboží, zlepšování životního prostředí a zvyšování bezpečnosti v dopravě. „Mezi konkrétními opatřeními, která povedou ke snížení uhlíkové stopy, můžeme uvést například zavádění elektrobusů na vybraných linkách či výstavbu parkovišť P+R u železnice ve Středočeském kraji, tedy co nejblíže bydlišti pravidelně dojíždějících. Co se týče dostupnosti veřejné dopravy, velkým závazkem je zvýšení podílu bezbariérových stanic metra ze 72 na 95 %,“ vypočítává Daniel Šesták, koordinátor projektu Polaď Prahu.

Usnesení radních k návrhu na schválení Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí naleznete zde.