16. 4. 2020

Implementace plánu mobility a návrhové mapy

Realizace plánu udržitelné mobility hlavního města a celé navazující metropolitní oblasti je v běhu a pracovní skupině P+ byly k posouzení souladu s Dopravní politikou předloženy další projekty. Jedná se o opatření Tramvajová trať Jižní Město – 1. etapa, Plán snížení energetických nároků a uhlíkové stopy dopravy, Rozvoj P+R při železničních tratích na území hl. m. Prahy a Tramvajová trať Vypich–Motol. Požadovaný soulad byl vyjádřen a podle nastaveného procesu bylo společně s náměstkem primátora Adamem Scheinherrem rozhodnuto o jejich zařazení v modu čekatelů na aktualizaci. Již během projednávání Akčního plánu byla nově přidána další dvě opatření, která rovněž čekají na aktualizaci Návrhu P+. Jedná se o tramvajovou trať Malovanka–Strahov a lanovou dráhu Podbaba–Bohnice. Některá opatření byla během projednávání Akčního plánu již dokončena, hotové jsou tedy projekty Aplikace PID Lítačka, Datová platforma a Virtualizace hl. m. Prahy, a to v rámci sekce multimodálního cestování. Dále pak rekonstrukce Zenklovy ulice a rekonstrukce tramvajové trati na Vinohradské třídě spadající pod sekci doprava a veřejný prostor. Opatření ohledně dojezdové doby na Městském okruhu, navádění na volná parkovací místa, oblastní dopravně závislé řízení, detekce incidentů a také oblastní dopravně závislé řízení na zbývajících ústřednách byla rozhodnutím Rady hl. m. Prahy ukončena, případně zrušena. Aktuální stav či vývoj opatření je možné snadno dohledat v kartě opatření, a to podle úkolů a jejich plnění.

Pracovní skupina P+ dále na svém posledním zasedání aktualizovala harmonogram a náklady opatření v zásobníku. Zkontrolovala také plnění úkolů u opatření, která mají termín plnění v roce 2019, a v neposlední řadě zahájila přípravy na projednání P+ v Radě Středočeského kraje. Dobrá zpráva také je, že se podařilo vytvořit finální verzi webové aplikace návrhových map, a to jejich sjednocením s problémovými mapami. Návrhy opatření se dají v mapě snadno zobrazit a dá se přejít na kartu konkrétního opatření v zásobníku. Ne všechna opatření se však dají zobrazit, některá z nich proto naleznete jen v zásobníku; jedná se například o tvorbu strategických dokumentů nebo některé balíčky opatření. Seznam nezobrazených opatření naleznete v nové mapové aplikaci vlevo dole vždy u příslušné zobrazené návrhové mapy. Novou verzi návrhových a problémových map naleznete zde nebo na odkazu na úvodní stránce tohoto webu.