18. 6. 2021

Výzva pro obyvatele města

Účastnil/a jste se v minulosti nějaké akce nebo projednání strategického
dokumentu nebo Plánu udržitelné mobility? Můžete se podělit o názory na
to, jak město zapojuje veřejnost do strategického plánování?
Ozvěte se nám a zapojte se svým názorem do výzkumného projektu. Vaše
odpovědi budou anonymní. Účast v rámci výzkumu je nančně ohodnocena.
V případě zájmu reagujte na e-mailovou adresu: pruzkum.mobilita@gmail.com.
Na spolupráci se těší tým z Centra dopravního výzkumu, v. v. i.