19. 4. 2021

Projekt Polaď Prahu má nového koordinátora

Strategický dokument P+ má od letošního roku nového koordinátora. Stal se jím Jiří Vecko, který bude mít na starost obsáhlou agendu činností týkajících se P+ s přesahem do celé oblasti udržitelné mobility. Důvodem úpravy koordinace je i vyčlenění P+ do samostatné magistrátní kapitoly. Znamená to, že na rozdíl od svého předchůdce bude mít nový koordinátor na tento projekt větší pracovní prostor, protože objem agendy P+ narůstá.

Jiří Vecko pracoval jako kontrolní a metodický pracovník pro oblast dopravy. Působil také v organizaci IDSK (organizátor veřejné dopravy ve Středočeském kraji), kde už se na přípravě i na realizaci opatření P+ podílel. Měl tedy možnost se s projektem seznámit a participovat na hodnocení jeho jednotlivých opatření. Před nástupem na Magistrát hl. m. Prahy působil ve Správě železnic, kde spolupracoval se středními a vysokými školami, aby u mladých lidí popularizoval železniční dopravu. Zajímá se o městskou a udržitelnou mobilitu, a i proto si velmi váží možnosti přispět ke změně přístupu k dopravě a mobilitě v Praze a jejím okolí. Vystudoval dopravní fakultu ČVUT a nyní s bakalářským titulem pokračuje v navazujícím studiu.

Po zevrubném seznámení se s projektem P+ a všemi navazujícími dokumenty na MHMP postupně navázal na úspěšnou činnost svého kolegy a předchůdce. Udržitelnou mobilitu ve městech včetně Prahy vnímá jako velkou výzvu, a to z důvodů jak environmentálních, tak i finančních a obecně i z pohledu přístupu k veřejnému prostoru. Tým Polaď Prahu a jeho pracovní skupina Jiřího vítá ve svých řadách a věří, že i vy, kteří náš projekt sledujete či se na něm podílíte, oceníte jeho znalosti a moderní pohled na problematiku řešení dopravy ve velkoměstech.