Záchytná parkoviště P+R

Praha ve spolupráci se Středočeským krajem bude klást důraz na úzké provázání dopravního a územního plánování za účelem snížení negativních dopadů suburbanizace. Centra urbanizace a suburbanizace budou navázána na kolejové systémy, které rovněž zajistí jejich kvalitní obsluhu veřejnou dopravou. V ostatních vazbách bude podporováno využití individuálního prostředku na „první/poslední míli cesty“ prostřednictvím parkovišť P+R, B+R a bikesharingu u stanic a zastávek veřejné dopravy.