Participace

Generated with Avocode.LOGO copy
Je projekt hlavního města Prahy. Plán udržitelné mobility Prahy a okolí se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.