ZMENTE.TO

Zmente.to je jednotné místo, které Pražanům umožňuje jednoduše a rychle posílat své náměty v oblasti dopravy pracovníkům magistrátu a jeho podřízeným organizacím.